Spotkanie Przezesa Pawła Słomińskiego z Minister Sportu Danutą Dmowską - Andrzejuk.

Spotkanie Przezesa Pawła Słomińskiego z Minister Sportu Danutą Dmowską - Andrzejuk.

W dniu dzisiejszym miałem możliwość spotkania z Minister Sportu, Panią Danutą Dmowską - Andrzejuk. Spotkanie odbyło się w bardzo dobrej, przyjaznej i merytorycznej atmosferze.
Poruszyliśmy wiele bardzo ważnych tematów związanych z aktualną sytuacją sportu pływackiego w kraju w okresie pandemii , ograniczeniami w dostępie do pływalni, problemami naszego środowiska i możliwościami ich rozwiązań.
Jestem pod wrażeniem nie tylko znajomości specyfiki "naszych problemów", ale przede wszystkim życzliwości i chęci pokonania barier i ograniczeń. Poruszyliśmy także kwestię ostatnich rozbieżności w komunikacji pomiędzy Ministerstwem Sportu i Polskim Związkiem Pływackim.
Pragnę podkreślić, że wszelkie działania PZP i moje nie miały na celu podważenia kompetencji Kierownictwa i pracowników Resortu, a jedynie zwrócenie uwagi na problemy środowiska pływackiego.
Jestem bardzo wdzięczny za dzisiejsze spotkanie.
Pragnę także przeprosić jeśli ostatnie działania PZP zostały odebrane jako krytyka działań MS w tym trudnym okresie.
Polski Związek Pływacki  był, jest i zawsze będzie otwarty na pełną współpracę z Ministerstwem Sportu.

Paweł Słomiński
Prezes Zarządu Polskiego Związku Pływackiego

Spotkanie w Ministerstwie Sportu