Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Pływackiego

Zdjęcie główne: 

Sprawozdanie Finansowe Polskiego Związku Pływackiego sporzadzone za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w pliku do pobrania.