Stroje dla zawodników powyżej 13-go roku życia

Zdjęcie główne: 

Zgodnie z wcześniejszą informacją przekazujemy komunikat dot.
strojów dla zawodników powyżej 13-go roku życia

Światowa Federacja Pływania FINA opublikowała zbiór Przepisów
i Regulaminów imprez na lata 2009-2013. W dziale By Laws znalazł się nowy zapis dotyczący strojów pływackich obowiązujących od 1.01.2010, o następującym brzmieniu:
 
BL 8 Stroje pływackie
 
BL 8.1 Wszystkie zatwierdzone stroje mające być użyte na IO lub MŚ
muszą być zaaprobowane przez FINA przynajmniej na 12 miesięcy
przed rozpoczęciem danych zawodów. Ponadto, muszą być dostępne
dla wszystkich zawodników przed 1 stycznia roku IO lub MŚ.
 
BL 8.2 W zawodach pływackich zawodnik musi być ubrany w tylko jeden strój pływacki składający się z jednej lub dwóch części. Żadne dodatki
jak opaski na ramiona lub nogi nie są traktowane jako część stroju.
 
3 Od 1 stycznia 2010 strój pływacki dla mężczyzn nie może sięgać powyżej pępka ani poniżej kolan, a dla kobiet nie może zakrywać szyi, ramion ani sięgać poniżej kolan. Wszystkie stroje muszą być wykonane z materiałów tekstylnych.
 
BL 8 SWIMWEAR
 
BL 8.1 All FINA approved swimwear to be used at the Olympic Games and FINA World Championships must be approved by FINA at least twelve (12) months prior to the start of the respective competition. In addition, it must
be available for all competitors by 1st January of the year of the Olympic Games or FINA World Championships.
 
BL 8.2 In swimming competitions the competitor must wear o­nly o­ne swimsuit in o­ne or two pieces. No additional items, like arm bands or leg bands shall be regarded as parts of a swimsuit.
 
BL 8.3 From January 1, 2010 swimwear for men shall not extend above
the navel nor below the knee, and for women, shall not cover the neck, extend past the shoulder, nor shall extend below knee. All swimsuits
shall be made from textile materials.
 
FINA Requirements for swimwear approval (from 01.01.2010)
 
Wymogi szczegółowe są dostępne tu:
 
http://www.fina.org/project/docs/rules/SWIMWEAR_APPROVAL_from_01012010.pdf