System Ewidencji i Licencji Polskiego Związku Pływackiego

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki  informuje, że od 01.01.2015 roku rozpoczął się proces wprowadzania  internetowego systemu do ewidencjonowania i zarządzania procesem rejestracji zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz klubów „ System Ewidencji i Licencji PZP“ w skrócie SEL. Pozwola on na usprawnienie procedur  nadawania licencji  zawodnikom wszystkich dyscyplin sportu pływackiego w tym masters, instruktorom, trenerom, sędziom i klubom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym.

Działający pod adresem www.licencje.polswim.pl SYSTEM SEL oparty jest na podstawowych ideach internetu, czyli łatwości komunikacji oraz swobodzie przepływu i aktualności informacji.

W celu zapewnienia aktualności informacji niezbędne jest zaangażowanie klubu w prowadzenie bazy zawodników zrzeszonych w klubu, inicjowania procesu elektronicznego zgłoszenia zawodnika, oraz procesu transferu zawodnika do innego klubu. Wiąże się to z koniecznością nadania kompetentnym osobom prowadzącym KLUB odpowiednich uprawnień w SYSTEMIE SEL.

SYSTEM zapewnia przejrzysty przepływ informacji. Inicjowanie z poziomu klubu procesu zgłaszania zawodnika do rejestru lub też transferu zawodnika do innego klubu są widoczne dla uprawnionych osób w PZP (administratorów rejestru). Administratorzy rejestru, na podstawie danych dostarczanych droga elektroniczną z klubu,  podejmują wiążące decyzje o wpisie do rejestru lub skreślenia z rejestru

Prowadzenie przejrzystego, uaktualnianego na bieżąco systemu SEL pozwala na łatwy wgląd w dane oraz ich agregację (łączenie) wg dowolnych kryteriów. Dostęp do SYSTEMU realizowany jest przez przeglądarkę internetową. W związku z tym, możliwe jest wykorzystanie SYSTEMU do bieżącej weryfikacji statusu KLUBU / ZAWODNIKA przed startami w organizowanych zawodach.

Prosimy OZP oraz kluby o wskazanie osób uprawnionych do administrowania systemu SEL w części dotyczącej klubu. Zgłoszenie osób, na załączonym wniosku, proszę przesłać pocztą na adres Związku oraz elektronicznie ( skan )na adres e-mail licencje@polswim.pl.

Wskazane przez OZP oraz kluby osoby będą zobowiązane do podpisnia oświadczenia o odpowiedzalności prawnej za podawanie w systemie SEL nieprawdziwych informacji.

W plikach do pobrania pismo Polskiego Związku Pływackiego oraz Formularz zgłoszenia osoby upoważnionej (administratora) do zarządzania danymi Klubu / Okręgu*