Umowa współpracy z WUM w Warszawie

Umowa współpracy z WUM w Warszawie

W związku z zakończeniem budowy nowoczesnego obiektu basenu 50 m w Warszawie, którego inwestorem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny 
w dniu 17 marca 2016r. została podpisana umowa na udostępnienie obiektu wraz z zapleczem oraz siłownią Polskiemu Związkowi Pływackiemu
dla potrzeb realizacji zadań szkoleniowych Kadry Narodowej oraz Okręgu.
Umowa została podpisana przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pana PROF.DR HAB.N.MED.REKTORA MARKA KRAWCZYKA oraz PREZESA Polskiego Związku Pływackiego ANDRZEJA KOWALSKIEGO.

Galeria: