Zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji juniorów 04.06-02.07. Dębica

Polski Związek Pływacki uprzejmie powiadamia,że w dniach 04.06-02.07.2012 r. w Dębicy odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe dla reprezentacji juniorów,
po którym nastąpi wyjazd na mistrzostwa Europy do Antwerpii.
Lista powołanych zawodników w pliku do pobrania
Przyjazd na zgrupowanie winien nastąpić w dniu 04 czerwca br. do godz. 18-ej, hotel „Gold” Dębica ul. Sportowa 5.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać niezbędny do treningu sprzęt osobisty.
Na wyjazd powołani zostaną wyposażeni w dresy reprezentacyjne, koszulkę, szorty, klapki, - firmy - ARENA (zawodnicy ponadto w czepki, slipy/kostiumy, okulary), pozostały sprzęt indywidualny do zawodów należy zabrać ze sobą. Prosimy o bezzwłoczne podanie rozmiarów: koszulki i dresy (XL, L, M, S), klapki, kostiumy startowe arena wg rozmiarów „INT” na adres polswim@wp.pl lub polswim@polswim.pl .
Uwaga: osoby, które otrzymały dresy w ubiegłym roku lub bieżącym roku, obecnie ich nie otrzymają i proszone są o zabranie posiadanego już sprzętu.

Wyjazd na zawody nastąpi 02 lipca 2012 z lotniska w Rzeszowie, przez Warszawę do Brukseli:
LO 3802        1400     1450
LO 233         1625     1830
Powrót do Warszawy 09 lipca:
LO 236          0955     1155
 
Program zawodów i propozycje obsady konkurencji zostaną podane na stronie PZP.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody rodziców na wyjazd, a ci którzy po powrocie nie będą odbierani z lotniska przez swoich rodziców ponadto muszą posiadać pisemne upoważnienia opiekunów prawnych do odbioru przez wskazane osoby trzecie.
Osoby wyjeżdżające proszone są o bezzwłoczne przesłanie (e-mail): adresu zamieszkania, skanu paszportu i zdjęcia (paszportowe, zrobione na wprost, widoczne uszy, bez uśmiechu, na jasnym – białym lub jasnoszarym tle, bez widocznych cieni np. na ścianie, bez logotypów na koszulkach, nie może być widać za dużo popiersia, ciężkość między 30 a 100 KB – nie cięższe i nie lżejsze).
Koszty przyjazdu do Dębicy i powrotu do miejsc zamieszkania po zawodach pokrywają jednostki delegujące. Pozostałe koszty pokrywa PZP.
Prosimy o niezwłoczne (e-mail) potwierdzenie uczestnictwa w zgrupowaniu.