KOMUNIKAT dotyczący zmian w „ Programie szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego”.

KOMUNIKAT dotyczący zmian w „ Programie szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego”.

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki informuje iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zatwierdził proponowane zmiany w „ Programie szkolenia sportowego w pływaniu  dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego”.

Proponowane zmiany dotyczyły sposobu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do klasy III lub IV szkoły podstawowej, klasy VI szkoły podstawowej oraz I klasy liceum oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w jednej z dwóch proponowanych wersji:

  1. Wersja nr 1 – zostanie przeprowadzona w przypadku możliwości skorzystania z pływalni oraz sali gimnastycznej.

W takim przypadku próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w standardowy sposób zawarty w aktualnym ”Programie szkolenia młodzieży dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego” z dnia 12 lutego 2020 roku.

  1. Wersja nr 2 – zostanie przeprowadzona w przypadku braku możliwości skorzystania z pływalni oraz sali gimnastycznej.

W takim przypadku zostaną zastosowane próby sprawności fizycznej, zatwierdzone przy naborze na rok szkolny 2020/2021 (uwzgledniające stan epidemii w Polsce), wykluczające możliwość skorzystania z pływalni i sali gimnastycznej.

Zestaw prób sprawności fizycznej przy naborze na rok szkolny 2021/2022 polegałby  na ocenie wyników sportowych kandydatów w terminie 1.09.2020 – 31.05.2021 według poniższych kryteriów:

- ocena klasy sportowej,

- próba sprawności stylem zmiennym,

- próba sprawności stylem dowolnym,

- próba sprawności stylem własnym.

Końcowy ranking kandydatów ustalony będzie na podstawie sumy punktów uzyskanych w wszystkich czterech próbach. Szczegółowe informacje przedstawione są w odpowiednich załącznikach.

Prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do klasy III lub IV szkoły podstawowej,  polegających na ocenie stopnia opanowania umiejętności pływackich po nauce pływania oraz sprawdzianu podstawowych zdolności motorycznych,  nie można ocenić bez przeprowadzenia testów na pływalni i sali gimnastycznej. Z tego powodu, w tym wariancie proponujemy nie przeprowadzać proponowanych prób a sposób przeprowadzenia rekrutacji pozostawić do decyzji dyrekcji poszczególnych szkół z uwzględnieniem  oświadczenia trenera lub instruktora prowadzącego naukę pływania.

Wyżej wymienione informacje zostały zamieszczone w dniu 9 kwietnia 2021 roku na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po adresem https://www.gov.pl/web/kulturaisport/polski-zwiazek-plywacki