Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZP

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZP

Zdjęcie główne: 

Zarząd Polskiego Związku Pływackiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZP.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Kierownika Wyszkolenia” w terminie do 30.12.2021 r.
na adres korespondencji: Polski Związek Pływacki, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa.
Decyduje data wpływu oferty do biura Związku.

Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.