Procedura akredytacyjna do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2021

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki informuje, że w związku z uruchomieniem przez PKOL (MKOL) procedury akredytacyjnej do Igrzysk Olimpijskich - Tokyo w roku 2021, kandydaci nie zgłoszeni w roku 2020 mają możliwość złożenia stosownej dokumentacji do systemu akredytacyjnego w roku 2021.

Warunkiem przyjęcia nowych kandydatów do listy akredytowanych jest prawidłowe, zgodne z wytycznymi wypełnienie poniższych załączników oraz przesłanie drogą elektroniczną kompletu wymaganych dokumentów na adres io-pzp@polswim.pl do dnia 04.02.2021 roku.:

Wymagana dokumentacja:    

Skan paszportu (plik pdf podpisujemy NAZWISKO_IMIĘ_DYSCYPLINA, np. KOWALSKI_JAN_PŁYWANIE) - SYSTEM AKREDYTACYJNY AKCEPTUJE KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNOŚĆ PASZPORTU CO NAJMNIEJ DO STYCZNIA 2022 ROKU

Zdjęcie (wersja elektroniczna, nie akceptujemy skanu papierowej wersji zdjęcia. Plik podpisujemy NAZWISKO_IMIĘ_DYSCYPLINA, np. KOWALSKI_JAN_PŁYWANIE) – wytyczne jakości zdjęcia w załączeniu - Kryteria dotyczące zdjęć akredytacyjnych

Formularz akredytacyjny IO 2021 (plik podpisujemy NAZWISKO_IMIĘ_DYSCYPLINA, np. KOWALSKI_JAN_PŁYWANIE) – załącznik ,,Akredytacje - funkcje’’ ułatwi uzupełnienie Formularza akredytacyjnego IO 2021

Tabela rozmiarów (plik podpisujemy NAZWISKO_IMIĘ_DYSCYPLINA, np. KOWALSKI_JAN_PŁYWANIE)

Kandydaci wnioskujący o dołączenie do procedury akredytacyjnej jednocześnie akceptują warunki wykorzystywania wizerunku uczestników podczas igrzysk olimpijskich oraz zgadzają się na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby MKOL, PKOL, PZP.

Informacje dotyczące wykorzystywania wizerunku uczestników podczas igrzysk olimpijskich oraz klauzula informacyjna w zakresie wykorzystania danych osobowych znajduje się w poniższych plikach.