Komunikaty

Informujemy, że opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (załącznik).
Najważniejsze treści dotyczące organizacji szkolenia sportowego oraz organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym w załączonym dokumencie zostały wyróżnione kolorem żółtym.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją PZP przedłuży powołania posiadających aktywną licencję zawodników do Kadry Narodowej do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Pływackiego decyzją z dnia 28 lutego 2021 powołał do Kadry Narodowej WSZYSTKICH zawodników AKTYWNYCH w Systemie Ewidencji i Licencji na okres od 01 - 31 marca 2021.
Uchwała Nr 157/E/2021 z dnia 28.02.2021 r. w sprawie powołania KN PZP w pliku do pobrania.

Informujemy, że w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń do zawodów Arena Grand Prix Polski Puchar Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim Polski Związek Pływacki wprowadza następujące zmiany w organizacji zawodów:

Dzień I, Blok 1 - rozgrzewka pierwsza 7.00 - 8.00 (wyłącznie dla zawodników tzw."szybkich serii"),

                      - zawody, szybkie serie 8.00 - 9.56,

                      - rozgrzewka druga  9.56 - 10.30,

                      - zawody, pozostałe serie bloku porannego 10.30 - 14.08.

Dzień I, Blok 2 - rozgrzewka pierwsza 14.45 - 15.45 (wyłącznie dla zawodników tzw."szybkich serii"),

                      - otwarcie zawodów 15.45 - 16.00,

Polski Związek Pływacki informuje, że w dniach 28.02. - 06.03.2021 r. w Ostrowcu Świetokrzyskim planowane jest zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu.
Powołanie zawodników w pliku do pobrania.

Polski Związek Pływacki informuje, że w dniu 6 lutego w Ostrowcu Świetokrzyskim przeprowadzony został test kwalifikacyjny na dystansie 5 kilometrów dla zawodników kwalifikujących sie na zawody na wodach otwartych w roku 2021.
W załącznikach publikujemy wyniki kobiet i mężczyzn.

Informujemy, że zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZIENNIK USTAW Poz. 267). 

Informujemy, że od 12 lutego 2021 r. obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19. W reżimie sanitarnym otwarte bez innych ograniczeń zostaną między innymi pływalnie. Ze szczegółami nowych zasad bezpieczeństwa można zapoznać się tutaj: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego

Informujemy także, że Rząd ogłosił program wsparcia dla 9 kolejnych branż, w tym klubów sportowych. Szczegóły programu rządowego tutaj:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pomoc-dla-przedsiebiorcow-z-kolejnych-9-branz

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2021 r. Zarząd Polskiego Związku Pływackiego podjął Uchwałę powołując na okres 1 - 14.02.2021 r. do Kadry Narodowej wszystkich zawodników posiadających licencję PZP. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Kadry Narodowej w tym okresie jest Licencja w formacie pdf. (do pobrania z systemu SEL).

Polski Związek Pływacki informuje, że w związku z uruchomieniem przez PKOL (MKOL) procedury akredytacyjnej do Igrzysk Olimpijskich - Tokyo w roku 2021, kandydaci nie zgłoszeni w roku 2020 mają możliwość złożenia stosownej dokumentacji do systemu akredytacyjnego w roku 2021.

Warunkiem przyjęcia nowych kandydatów do listy akredytowanych jest prawidłowe, zgodne z wytycznymi wypełnienie poniższych załączników oraz przesłanie drogą elektroniczną kompletu wymaganych dokumentów na adres io-pzp@polswim.pl do dnia 04.02.2021 roku.:

Wymagana dokumentacja:    

Skan paszportu (plik pdf podpisujemy NAZWISKO_IMIĘ_DYSCYPLINA, np. KOWALSKI_JAN_PŁYWANIE) - SYSTEM AKREDYTACYJNY AKCEPTUJE KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNOŚĆ PASZPORTU CO NAJMNIEJ DO STYCZNIA 2022 ROKU

W związku z ogłoszonymi w mediach informacjami dotyczącymi planowanych obostrzeń i ograniczeń w okresie kolejnych 14 dni po 31.01.2021 r. informujemy że:
- Zarząd PZP podejmie decyzje w sprawie zasad powoływania zawodników do KN oraz wymaganego statusu zawodnika w systemie SEL po opublikowaniu obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów,
- Zarząd rozważa przesunięcia wprowadzenia wymogu statusu AKTYWNY w SEL do 7.02.2021 r.
- w wyżej wymienionych sprawach Zarząd podejmie decyzje natychmiast po zapoznaniu się z Rozporządzeniem RM.
O decyzjach Zarządu poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej i FB Związku.

Strony