Komunikaty

Polski Związek Pływacki informuje, że w związku z uruchomieniem przez Polski Komitet Olimpijski i (MKOL) procedury akredytacyjnej do Igrzysk Olimpijskich - Tokyo 2021 kandydaci zgłoszeni w roku ubiegłym są zobowiązani do potwierdzenia swojej kandydatury w roku 2021.

Zawodnicy, Szkoleniowcy, Sztab Medyczny zarejestrowani w systemie akredytacyjnym do IO w 2020 roku aby potwierdzić swoją kandydaturę na rok 2021 są zobowiązani do przesłania wypełnionego formularza aktualizacji danych do systemu akredytacyjnego, nie później niż do dnia 31.01.2021 roku na adres:  io-pzp@polswim.pl

UWAGA!
SYSTEM AKREDYTACYJNY AKCEPTUJE KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNOŚĆ PASZPORTU CO NAJMNIEJ DO STYCZNIA 2022 ROKU

Informujemy, że PZP wskazał, a FINA zaakceptowała jako zawody kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021 niżej wymienione zawody krajowe:
1. Arena Grand Prix Polski w Ostrowcu Św. 27-28.02.2021 r. (warunek uznania uzyskanej kwalifikacji – udział zawodników zagranicznych),
2. Arena Grand Prix Polski w Lublinie, 27-28.03.2021 r. (warunek uznania uzyskanej kwalifikacji – udział zawodników zagranicznych),
3. Arena Grand Prix Polski w Warszawie, 10-11.04.2021 r.,
4. Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Lublinie, 28.04. – 2.05.2021r.

Informujemy, że Zarząd PZP w dniu 16 stycznia 2021 r. przyjął Uchwałę nr 226/2021 (zmieniającą Uchwałę nr 146/E/2020) dotyczącą zasad kwalifikacji do ME w Kazaniu (Rosja, 2-7.11.2021 r., pływalnia 25m).
Szczegóły dotyczące przyjętych zasad w załaczone w pliku do pobrania

Informujemy, że Zarząd PZP Uchwałą nr 227/2021 przyjął zasady kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w pływaniu na wodach otwartych (załącznik nr 1) oraz zasady kwalifikacji do ME juniorów w pływaniu na wodach otwartych w Paryżu, 22-25.07.2021 r. (załącznik nr 2).

Informujemy, że Zarząd PZP w dniu 16.01.2021 r. podjął uchwałę nr 237/2021 zmieniającą Uchwałę nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r.
Na podstawie decyzji Zarządu w skład Kadry Narodowej na okres 16 – 31.01.2021 r. powołano wszystkich zawodników z licencjami PZP bez względu na wiek.
Listy zawodników powołanych do KN w załącznikach.

Zarząd PZP informuje, że w przypadku utrzymania przez Rząd po 31 stycznia 2021 r. ograniczeń dotyczących dostępu do pływalni wyłącznie dla zawodników Kadry Narodowej, Związek rozważa powoływanie do Kadr Narodowych w poszczególnych dyscyplinach WYŁĄCZNIE  ZAWODNIKÓW AKTYWNYCH zarejestrowanych w systemie ewidencji zawodników SEL. Dlatego z wyprzedzeniem przypominamy, że status AKTYWNY w SELu  zawodnik uzyskuje kiedy:

Wydział szkolenia Polskiego Związku Pływackiego informuje, że w związku z ogłoszeniem programu „Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie” na rok 2021, dedykowanego dla zawodników w kategorii juniora młodszego 14-16 lat (rok urodzenia 2005-2007), została wytypowana wstępna grupa zawodników mających wziąć w nim udział. Do programu zostali zakwalifikowani zawodnicy, którzy w okresie 1.09.-31.12.2020 osiągnęli 18 i więcej punktów Rudolpha na basenie 25 metrowym w konkurencjach olimpijskich.

W związku z pilnym terminem składania wniosków trenerzy zawodników otrzymają informację dotyczącą szczegółów programu drogą mailową (wraz z załącznikami do wypełnienia). Prosimy o przesłanie wymaganych załączników do dnia 28 stycznia 2021 roku. Liczba zawodników objętych dofinansowaniem oraz ostateczna kwota przeznaczona na zawodnika zależeć będzie od wysokości środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie POWOŁANIA ZAWODNIKÓW na akcje szkoleniowe publikowane są w zakładce SZKOLENIE.

Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego informuje, że w dniu 6 lutego 2021 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim (godzinę przeprowadzenia sprawdzianu podamy w późniejszym terminie) zostanie przeprowadzony test na dystansie 5 kilometrów, dla kandydatów na międzynarodowe imprezy mistrzowskie na wodach otwartych w 2021 roku. Wyżej wymieniony test będzie pierwszym etapem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Europy Juniorów na wodach otwartych.

Polski Związek Pływacki przedstawia punktację klubową Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 14,15,16 lat oraz Juniorów 17-18 lat.

Zgodnie z regulaminem Klubowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, Juniorów oraz Młodzieżowców 19 lat, kluby które zajęły miejsca 1-16 mają prawo do udziału w wyżej wymienionych zawodach. Kluby, które zajęły miejsca 17-20 mogą zostać zakwalifikowane do startu w przypadku rezygnacji zespołów z miejsc 1-16.

Zawody planowane są w Dębicy w dniach 13-14.02.2021 /pływalnia 50 metrów/.
Prosimy przedstawicieli klubów o potwierdzenie udziału lub rezygnacji z udziału w zawodach. Powyższą informację prosimy przesłać do dnia 11.01.2021 r. do p. Piotra Woźnickiego na adres mailowy.

Strony