Komunikaty

Ze względu na zagrożenia wynikające z pandemii COVID-19 oraz odnosząc się do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Pływacki przypominamy, że podczas GMP w Lublinie na trybunach w trakcie poszczególnych bloków zawodów przebywać powinni wyłącznie zawodnicy biorący udział w rywalizacji na danym etapie.
Jednocześnie informujemy, że w kolejnych dniach GMP istnieje możliwość treningu jak poniżej:

środa 28.04. -  godz.  12.30 - 14.00
czwartek 29.04 -  godz 11.30 - 14.00
piątek 30.04 - godz 11.30 - 14.00
sobota 1.05 - godz 11.30 - 14.00
niedziela 2.05 godz 12.30 - 14.00

Informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu planowane w terminie 7-9.05.2021 roku w Bratysławie zawody „Turniej Nadziei Olimpijskich” zostały odwołane przez Słowacką Federację Pływacką z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

W nawiązaniu do ogłoszonej przez Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego informacji o uruchomieniu Programu Szczepień dla sportowców informujemy, że programem tym objęci mogą być zawodnicy, trenerzy oraz osoby współpracujące wskazane w plikach do pobrania. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie i przesłanie skanu oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do COMS na adres mailowy k.usielski@polswim.pl .

Wypełniony i podpisany dokument oświadczenia musi być zeskanowany do pliku w formacie PDF.

Skan musi być wyraźny, nie może być zaciemniony ani prześwietlony.

Nazwa pliku PDF musi być następująca: Imię Nazwisko _skrót nazwy organizacji sportowej (np.: Agnieszka Kowalska _PZTW).

Do przesyłanego oświadczenia należy dołączyć informację czy w ostatnich 30 dniach osoba przesyłająca chorowała na COVID-19.

W załączniku publikujemy ostateczną listę zawodników dopuszczonych do udziału w Głównych Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców w Lublinie. Informujemy, że zgodnie z Komunikatem zawodów do 27 kwietnia 2021 r., do godz. 16.00 przyjmowane będą wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata startowa nie będzie zwracana. Lista startowa zostanie opublikowana w dniu 27 kwietnia 2021 r. po godzinie 20.00.

Informujemy, że Zarząd PZP uchwałą elektroniczną 167/E/2021 z 23.04.2021 r. organizację Mistrzostw Polski w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych we wszystkich kategoriach wiekowych przewidzianych we współzawodnictwie Systemu Sportu Młodzieżowego ( Juniorzy Młodsi 14-letni, Juniorzy Młodsi 15-letni, Juniorzy Młodsi 16-letni, Juniorzy 17-18-letni, Młodzieżowcy 19-23-letni, Seniorzy) powierzył Warmińsko-Mazurskiemu OZP. Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 31.07-1.08 2021r. w Olecku. Informujemy także, że na podstawie Uchwały 169/E/2021 organizację Letnich Mistrzostw Polski juniorów 16 letnich powierzono Warszawsko - Mazowieckiemu OZP. Zostaną one przeprowadzone w dniach 16 - 18.07.2021 r. na pływalni CSR WUM w Warszawie.

Informujemy, że Zarząd PZP uchwałą elektroniczną 166/E/2021 z dnia 18 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o organizacji niżej wymienionych zawodów w:
1. LMP 17-18 lat w Bydgoszczy (50m, 15-18.07.2021 r.);
2. ZMP seniorów, młodzieżowców i juniorów 17-18 lat w Bydgoszczy (25m, 1-5.12.2021 r.);
3. ZMP 16 lat w Gliwicach (25m, 10-12.12.2021 r.).

Zgodnie z informacją dotyczacą procedury zgłaszania zawodników do GMP w Lublinie prosimy nie dokonywać opłaty startowej do momentu ogłoszenia listy zawodników zakwalifikowanych do udziału w tych zawodach. Procedura związanana ze zgłaszaniem i dokonywaniem opłat startowych zawarta jest w komunikacie zawodów.

Komunikat organizacyjny zawodów, oferta hotelowa oraz druk zamówienia zakwaterowania i wyżywienia  w plikach do pobrania.

Informujemy, że Zarząd PZP Uchwałą nr 161/E/2021 zatwierdził zmiany w Regulaminie organizacji Głównych MP seniorów i młodzieżowców w Lublinie, 28.04. - 2.05.2021 r. Najważniejsze z nich to: 

-  do udziału w GMP 2021 w Lublinie dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy w ostatnich 15 miesiącach na długiej pływalni uzyskali chociaż w jednej konkurencji, w której chcą wystartować w tych zawodach wynik równy lub lepszy niż 550 pkt wg. tabel FINA,

- każdy zawodnik biorący udział w wyścigu sztafetowym w GMP w Lublinie musi przynajmniej jeden raz wystartować w konkurencji indywidualnej (co za tym idzie mieć status AKTYWNY w SEL i wartość punktową 550 pkt.w konkurencji w której zostanie zgłoszony),

Polski Związek Pływacki informuje iż w dniu 9 kwietnia 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zatwierdził proponowane zmiany w „ Programie szkolenia sportowego w pływaniu  dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego”.

Proponowane zmiany dotyczyły sposobu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do klasy III lub IV szkoły podstawowej, klasy VI szkoły podstawowej oraz I klasy liceum oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w jednej z dwóch proponowanych wersji:

Zawody Arena Grand Prix Puchar Polski rozgrywane na pływalni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zakończyły zmagania naszych zawodników w cyklu 2020 - 2021.
W kategorii OPEN najlepszą zawodniczką została Laura Bernat (AZS UMCS Lublin, trener Sławomir Pliszka) uzyskując za najlepsze wyniki na pływalni 25m i 50m w konkurencji 200m stylem grzbietowym 1695 pkt.
Miejsce drugie wywalczyła Klaudia Naziębło (Juvenia Wrocław, trener Grzegorz Widanka) zdobywając 1682 pkt. (konkurencja 50m stylem grzbietowym).
Na trzeciej pozycji uplasowała się Agata Naskręt (G8 Bielany Warszawa, trener Paweł Wołkow) z wynikiem 1681 pkt. w konkurencjach 100m stlem grzbietowym (25m) i 50m stylem grzbietowym (50m).
Wśród mężczyzn największą liczbę punktów zgromadził Jakub Majerski (AZS AWF Katowice, trener Jakub Karpiński) za wyniki w konkurencji 100m stylem motylkowym.

Strony