Kryteria kwalifikacyjne na imprezy międzynarodowe na wodach otwartych w roku 2016