Komunikaty


Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) przedłużyła do 26 czerwca 2014 termin naboru wniosków w ramach akcji „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu” i „Niekomercyjne euro¬pejskie imprezy sportowe”.
Założenia i cele Akcji Sport:
•    rozwiązanie zagrożeń dla uczciwości sportu, takich jak: doping, ustawianie meczów, przemoc na trybunach, nietolerancja, dyskryminacja,
•    promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie,
•    promowanie wolontariatu, integracji społecznej i wyrównywania szans, wraz z szerzeniem świadomości dobrego wpływu aktywności fizycznej na poprawę zdrowia (HEPA) oraz równego dostępu do sportu dla wszystkich.
Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

Zgodnie z ustaleniami Zarządu Polskiego Związku Pływackiego z dnia 03.04.2014r. przedstawiamy kryteria kwalifikacyjne Mistrzostw Europy Seniorów (Berlin) oraz Mistrzostw Europy Juniorów (Zagrzeb) na wodach otwartych.
Kryteria kwalifikacyjne w plikach do pobrania.

Polski Związek Pływacki zamierza nawiązać współpracę z podmiotem działającym na rynku konsultingu i marketingu, w tym marketingu sportowego, w celu przygotowania strategii marketingowej Związku i opracowania produktu związanego z możliwością wykorzystania wizerunku Związku, zawodników i działalności sportowej Związku dla potencjalnych sponsorów.

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia przedmiotu potencjalnej współpracy na obecnym etapie podmioty zainteresowane współpracą powinny przedstawić ofertę handlową, obejmującą swoim zakresem m. in.  opracowanie strategii marketingowej, przygotowanie produktu marketingowego dla potencjalnych sponsorów Związku, stworzenie pakietów sponsoringowych oraz inne działania związane z pozyskiwaniem sponsorów i prowadzeniem innych działań w obszarze marketingu, public relations, itp.

W nawiązaniu do projektu „Umiem Pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie informujemy, że z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych, które są przeznaczone na rok 2014 ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków na realizację zajęć nauki pływania w ramach powyższego projektu.
Główne warunki organizacyjne i formalne realizacji projekt są dostępne pod adresem:
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachm...
oraz
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachm...

PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ LICENCJONOWANEGO TRENERA II KLASY ORAZ NA STOPIEŃ LICENCJONOWANEGO INSTRUKTORA SPORTU W PŁYWANIU POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO W plikach do pobrania.

Polski Związek Pływacki uprzejmie powiadamia, że w dniach 27.04-10.05.2014 r. w Dębicy odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe Kadry Narodowej w ramach akcji przygotowań do Mistrzostw Europy Juniorów.
Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania "Wybrane problemy treningu pływackiego", która odbędzie się 22 marca 2014 roku na obiektach AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Motto przewodnie konferencji to podniesienie kwalifikacji szkoleniowych w zakresie stylu klasycznego. Wśród prelegentów m.in. Jon Rudd-trener rekordzistki świata Ruty Meilutyte oraz Rafał Perl-trener rekordzisty Polski Dawida Szulicha.
Więcej informacji na stronie konferencji www.plywanie.awf.katowice.pl

Minima oraz zasady kwalifikacji w pliku do pobrania.

Nowy Biuletyn Szkoleniowy Polskiego Związku Pływackiego już dostępny! w pliku do pobrania lub w zakładce INNE/WYDAWNICTWA
Zapraszamy do lektury!

Regulamin Zawodów Pływackich "POLSKA LIGA PŁYWACKA" w pliku do pobrania

Strony