Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej, ujętych w rozporządzeniu Rządu z dnia 16 maja 2020 roku, Polski Związek Pływacki przedstawia najważniejsze elementy ww. dokumentu, które pomogą jednostkom organizacyjnym naszego środowiska (klubom itp.) przetrwać trudny okres pandemii.

Liczymy, że informacje zawarte w naszym opracowaniu pomogą w funkcjonowaniu podmiotom działającym w obszarze sportu pływackiego.

Paweł Słomiński
Prezes PZP

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym po decyzjach rządu bez wskazań dotyczących sportu pływackiego Prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński skierował drogą mailową prośbę o odniesienie się do zawartych w nim pytań do Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu z prośbą o przekazanie Kierownictwu Ministerstwa Sportu.

Polski Związek Pływacki informuje, iż zostały opracowane zmiany prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych w pływaniu w roku szkolnym 2020/2021. Zmiany te dotyczą zasad naborów do VI i VII klasy szkoły podstawowej oraz do I klasy liceum, zawartych w „Programie szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego".

W dniu wczorajszym Ministerstwo Sportu zatwierdziło powyższe zmiany i opublikowało pliki na stronie https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-plywacki

W związku z tym, tylko próby opracowane przez Polski Związek Pływacki i zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu są obowiązujące.

Z uwagi na przedłużenie, na mocy art. 15zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w związku z pierwotnym upływem kadencji organów Polskiego Związku Pływackiego z dniem 11 listopada 2020 r., kadencji wszystkich organów Polskiego Związku Pływackiego nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. (w tym również delegatów na Krajowy Zjazd), Zarząd PZP, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania władz PZP oraz czytelną politykę informacyjną wobec członków PZP ustalił, iż najbliższy Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, zostanie zwołany we wrześniu 2021 r..

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Pływackiego Uchwałą nr 105/E/2020 podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zawodów ujętych w kalendarzach imprez PZP poszczególnych dyscyplin pływackich do dnia 24 lipca 2020 r., których organizatorem jest Związek. (Uchwała w pliku do pobrania)

Jednocześnie informujemy, iż biuro LEN postanowiło odwołać Mistrzostwa Europy we wszystkich dyscyplinach w roku 2020 tj.
- Mistrzostwa Europy w pływaniu (Aberdeen/ W. Brytania),
- Mistrzostwa Europy w skokach do wody (Edynburg/ W. Brytania),
- Mistrzostwa Europy w pływaniu artystycznym (Malta),
- Mistrzostwa Europy w pływaniu na wodach otwartych (Francja),
- Mistrzostwa Europy w piłce wodnej U19 (Volos/ Grecja),

Anulowano również letnie i jesienne Puchary LEN w pływaniu na wodach otwartych.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz przedłużenie, na mocy § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570) terminu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (terminu do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego) o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r., Zarząd PZP podjął decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego.

Na podstawie opinii Narodowego Instytutu Zdrowia Publiczego w sprawie korzystania z pływalni liczymy na zajęcie stanowiska w tej kwestii przez Ministerstwo Sportu.
Opinia Instytutu Zdrowia Publicznego w pliku do pobrania.

W związku z panującą sytuacją związaną z pandemią COVID-19, na podstawie ustaleń podjętych podczas Zarządu PZP w dniu 7.05.2020 r., Zarząd Polskiego Związku Pływackiego skierował do Pani Danuty Dmowskiej – Andrzejuk pismo (w załączniku) z informacją o aktualnej sytuacji w środowisku pływania oraz prośbą o podjęcie działań pozwalających przywrócić szkolenie w obszarze sportu pływackiego.

Uprzejmie informujemy, że platforma e-learningu antydopingowego (ADeL) dostępna jest już w języku polskim.
Oznacza to swobodny dostęp do programu edukacyjnego przygotowanego przez specjalistów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) dla kluczowych grup docelowych: przede wszystkim sportowców, ale także trenerów, medyków, studentów i rodziców bez konieczności zmagania się z językiem obcym.
Nowy kurs ALPHA 2.0 dający możliwość poznania podstawowych zasad postępowania zgodnego z postawą fair play w sporcie i najważniejszych przepisów antydopingowych został przygotowany we współpracy z Polską Agencją Antydopingową (POLADA).
Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy pozyskania wiedzy niezbędnej dla bezpiecznego i racjonalnego uprawiania sportu – link https://adel.wada-ama.org/pl/dashboard

Polski Związek Pływacki informuje, że zawodnicy Kadry Narodowej Juniorów w piłce wodnej oraz trenerzy przebywający na zgrupowaniu w Becej (Serbia) zostaną przewiezieni do kraju w dniu jutrzejszym. Zespół powracać będzie lotem na trasie Belgrad – Monachium – Berlin. Przylot do Berlina na lotnisko Tegel lotem LH 2044 o godzinie 17.05. Z Berlina zawodnicy i trenerzy zostaną przewiezieni autokarem do Gorzowa Wlkp., a następnie Warszawy i Ostrowca Św. W celu uzyskania informacji o której godzinie możliwy jest przyjazd do poszczególnych miejscowości prosimy kontaktować się telefonicznie z trenerami reprezentacji po wylądowaniu w Berlinie.

Strony