W związku z ogłoszonymi w mediach informacjami dotyczącymi planowanych obostrzeń i ograniczeń w okresie kolejnych 14 dni po 31.01.2021 r. informujemy że:
- Zarząd PZP podejmie decyzje w sprawie zasad powoływania zawodników do KN oraz wymaganego statusu zawodnika w systemie SEL po opublikowaniu obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów,
- Zarząd rozważa przesunięcia wprowadzenia wymogu statusu AKTYWNY w SEL do 7.02.2021 r.
- w wyżej wymienionych sprawach Zarząd podejmie decyzje natychmiast po zapoznaniu się z Rozporządzeniem RM.
O decyzjach Zarządu poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej i FB Związku.

Polski Związek Pływacki informuje, że w związku z uruchomieniem przez Polski Komitet Olimpijski i (MKOL) procedury akredytacyjnej do Igrzysk Olimpijskich - Tokyo 2021 kandydaci zgłoszeni w roku ubiegłym są zobowiązani do potwierdzenia swojej kandydatury w roku 2021.

Zawodnicy, Szkoleniowcy, Sztab Medyczny zarejestrowani w systemie akredytacyjnym do IO w 2020 roku aby potwierdzić swoją kandydaturę na rok 2021 są zobowiązani do przesłania wypełnionego formularza aktualizacji danych do systemu akredytacyjnego, nie później niż do dnia 31.01.2021 roku na adres:  io-pzp@polswim.pl

UWAGA!
SYSTEM AKREDYTACYJNY AKCEPTUJE KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH WAŻNOŚĆ PASZPORTU CO NAJMNIEJ DO STYCZNIA 2022 ROKU

Informujemy, że PZP wskazał, a FINA zaakceptowała jako zawody kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2021 niżej wymienione zawody krajowe:
1. Arena Grand Prix Polski w Ostrowcu Św. 27-28.02.2021 r. (warunek uznania uzyskanej kwalifikacji – udział zawodników zagranicznych),
2. Arena Grand Prix Polski w Lublinie, 27-28.03.2021 r. (warunek uznania uzyskanej kwalifikacji – udział zawodników zagranicznych),
3. Arena Grand Prix Polski w Warszawie, 10-11.04.2021 r.,
4. Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Lublinie, 28.04. – 2.05.2021r.

Informujemy, że Zarząd PZP Uchwałą nr 227/2021 przyjął zasady kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w pływaniu na wodach otwartych (załącznik nr 1) oraz zasady kwalifikacji do ME juniorów w pływaniu na wodach otwartych w Paryżu, 22-25.07.2021 r. (załącznik nr 2).

Informujemy, że Zarząd PZP w dniu 16 stycznia 2021 r. przyjął Uchwałę nr 226/2021 (zmieniającą Uchwałę nr 146/E/2020) dotyczącą zasad kwalifikacji do ME w Kazaniu (Rosja, 2-7.11.2021 r., pływalnia 25m).
Szczegóły dotyczące przyjętych zasad w załaczone w pliku do pobrania

Informujemy, że Zarząd PZP w dniu 16.01.2021 r. podjął uchwałę nr 237/2021 zmieniającą Uchwałę nr 131/E/2020 z dnia 22.12.2020 r.
Na podstawie decyzji Zarządu w skład Kadry Narodowej na okres 16 – 31.01.2021 r. powołano wszystkich zawodników z licencjami PZP bez względu na wiek.
Listy zawodników powołanych do KN w załącznikach.

Zarząd PZP informuje, że w przypadku utrzymania przez Rząd po 31 stycznia 2021 r. ograniczeń dotyczących dostępu do pływalni wyłącznie dla zawodników Kadry Narodowej, Związek rozważa powoływanie do Kadr Narodowych w poszczególnych dyscyplinach WYŁĄCZNIE  ZAWODNIKÓW AKTYWNYCH zarejestrowanych w systemie ewidencji zawodników SEL. Dlatego z wyprzedzeniem przypominamy, że status AKTYWNY w SELu  zawodnik uzyskuje kiedy:

Wydział szkolenia Polskiego Związku Pływackiego informuje, że w związku z ogłoszeniem programu „Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie” na rok 2021, dedykowanego dla zawodników w kategorii juniora młodszego 14-16 lat (rok urodzenia 2005-2007), została wytypowana wstępna grupa zawodników mających wziąć w nim udział. Do programu zostali zakwalifikowani zawodnicy, którzy w okresie 1.09.-31.12.2020 osiągnęli 18 i więcej punktów Rudolpha na basenie 25 metrowym w konkurencjach olimpijskich.

W związku z pilnym terminem składania wniosków trenerzy zawodników otrzymają informację dotyczącą szczegółów programu drogą mailową (wraz z załącznikami do wypełnienia). Prosimy o przesłanie wymaganych załączników do dnia 28 stycznia 2021 roku. Liczba zawodników objętych dofinansowaniem oraz ostateczna kwota przeznaczona na zawodnika zależeć będzie od wysokości środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie POWOŁANIA ZAWODNIKÓW na akcje szkoleniowe publikowane są w zakładce SZKOLENIE.

Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego informuje, że w dniu 6 lutego 2021 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim (godzinę przeprowadzenia sprawdzianu podamy w późniejszym terminie) zostanie przeprowadzony test na dystansie 5 kilometrów, dla kandydatów na międzynarodowe imprezy mistrzowskie na wodach otwartych w 2021 roku. Wyżej wymieniony test będzie pierwszym etapem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Europy Juniorów na wodach otwartych.

Strony