Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniach 01.06.2020 - 27.06.2020 planowane jest w Łodzi zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu.
Powołanie zawodników, ankieta epidemiologiczna, zgoda na udział w zgrupowaniu, kwestionariusz i oświadczenia osób przebywających na zgrupowaniu Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu oraz wytyczne dla funkcjonowania pływalni i hoteli trakcie epidemii COVID-19 do  załączone jest w plikach do pobrania.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniach 31.05.2020 - 30.06.2020 planowane jest w Łodzi zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorów w pływaniu.
Powołanie zawodników, ankieta epidemiologiczna, zgoda na udział w zgrupowaniu, kwestionariusz i oświadczenia osób przebywających na zgrupowaniu Kadry Narodowej Seniorów w pływaniu oraz wytyczne dla funkcjonowania pływalni i hoteli trakcie epidemii COVID-19 do  załączone jest w plikach do pobrania.

(...)

10. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
...
z basenów korzystało do 4 osób na tor, nie więcej niż połowa obłożenia obiektu, nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności; ...
Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 w pliku do pobrania.

 

W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących możliwości oraz trybu otwarcia pływalni w naszym kraju publikujemy dokument LEN zawierający informacje jak problem ten wygląda w innych krajach Europy.

List otwarty
Prezesa Polskiego Związku Pływackiego
w pliku do pobrania.

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych zawartych w tzw. Tarczy Antykryzysowej, ujętych w rozporządzeniu Rządu z dnia 16 maja 2020 roku, Polski Związek Pływacki przedstawia najważniejsze elementy ww. dokumentu, które pomogą jednostkom organizacyjnym naszego środowiska (klubom itp.) przetrwać trudny okres pandemii.

Liczymy, że informacje zawarte w naszym opracowaniu pomogą w funkcjonowaniu podmiotom działającym w obszarze sportu pływackiego.

Paweł Słomiński
Prezes PZP

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym po decyzjach rządu bez wskazań dotyczących sportu pływackiego Prezes Polskiego Związku Pływackiego Paweł Słomiński skierował drogą mailową prośbę o odniesienie się do zawartych w nim pytań do Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu z prośbą o przekazanie Kierownictwu Ministerstwa Sportu.

Polski Związek Pływacki informuje, iż zostały opracowane zmiany prób sprawności fizycznej obowiązujących przy naborze do oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów i szkół sportowych w pływaniu w roku szkolnym 2020/2021. Zmiany te dotyczą zasad naborów do VI i VII klasy szkoły podstawowej oraz do I klasy liceum, zawartych w „Programie szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego".

W dniu wczorajszym Ministerstwo Sportu zatwierdziło powyższe zmiany i opublikowało pliki na stronie https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-plywacki

W związku z tym, tylko próby opracowane przez Polski Związek Pływacki i zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu są obowiązujące.

Z uwagi na przedłużenie, na mocy art. 15zzzc ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) w związku z pierwotnym upływem kadencji organów Polskiego Związku Pływackiego z dniem 11 listopada 2020 r., kadencji wszystkich organów Polskiego Związku Pływackiego nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. (w tym również delegatów na Krajowy Zjazd), Zarząd PZP, mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania władz PZP oraz czytelną politykę informacyjną wobec członków PZP ustalił, iż najbliższy Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, zostanie zwołany we wrześniu 2021 r..

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Pływackiego Uchwałą nr 105/E/2020 podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zawodów ujętych w kalendarzach imprez PZP poszczególnych dyscyplin pływackich do dnia 24 lipca 2020 r., których organizatorem jest Związek. (Uchwała w pliku do pobrania)

Jednocześnie informujemy, iż biuro LEN postanowiło odwołać Mistrzostwa Europy we wszystkich dyscyplinach w roku 2020 tj.
- Mistrzostwa Europy w pływaniu (Aberdeen/ W. Brytania),
- Mistrzostwa Europy w skokach do wody (Edynburg/ W. Brytania),
- Mistrzostwa Europy w pływaniu artystycznym (Malta),
- Mistrzostwa Europy w pływaniu na wodach otwartych (Francja),
- Mistrzostwa Europy w piłce wodnej U19 (Volos/ Grecja),

Anulowano również letnie i jesienne Puchary LEN w pływaniu na wodach otwartych.

Strony